• Pachetul de bază conform Case Naționale de Asigurări de Sănătate

  PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZA – ACORDAT PERSOANELOR ASIGURATE

  I. Servicii medicale pentru situatiile de urgenta medico-chirurgicala:

  II. Servicii medicale profilactice/de preventie:

  • Consultatii pentru urmarirea dezvoltarii fizice si psihomotorii a copilului prin examene de bilant (la externarea din maternitate – la domiciliul copilului, la 1 luna – la domiciliul copilului; la 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 36 luni – la cabinet)
  • Consultatii pentru servicii medicale de preventie: examen anual de bilant al copiilor (4 – 18 ani); control medical periodic al asiguratilor in varsta de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore in morbiditate si mortalitate; Controlul medical se poate efectua la solicitarea asiguratului sau la solicitarea medicului de familie. ( 1 data/an) – supravegherea periodica clinica a evolutiei pentru bolnavii cu afectiuni cronice, in limita competentelor, si cuprinde: sfat medical, recomandari regim igieno-dietetic si alte activitati care nu se finalizeaza cu eliberarea de prescriptii medicale sau prescriere de investigatii medicale paraclinice.
  • Consultatii in vederea monitorizarii evolutiei sarcinii si lauziei, conform prevederilor legale in vigoare
    • luarea in evidenta in primul trimestru;
    • supravegherea, lunar (a 3-a – a 7-a luna), doua ori pe luna (a 7-a – a 9-a luna)
    • urmarirea lehuzei la externarea din maternitate – la domiciliu;
    • urmarirea lehuzei la 4 saptamani de la nastere.
    • In conformitate cu programul de monitorizare, investigatiile paraclinice si tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de catre medicul de familie numai pentru intervalul de timp de la momentul in care gravida este luata in evidenta de catre acesta si pana la 4 saptamani de la nastere
  • Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentatiei, consiliere privind igiena personala) si depistare de boli cu potential endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere catre structurile de specialitate pentru investigatii, confirmare, tratament adecvat si masuri igienico-sanitare specifice, dupa caz).
  • Consultatii pentru acordarea serviciilor de planificare familiala
  • Servicii de promovare a sanatatii – Educatie medico-sanitara si consiliere pentru prevenirea si combaterea factorilor de risc, precum si consilierea antidrog.

  III. Servicii medicale curative: consultatie pentru afectiuni acute, subacute (anamneza, examen clinic, diagnostic si tratament).

  IV. Monitorizarea starii de sanatate pentru bolnavii cu afectiuni cronice Pentru evaluarea clinica si paraclinica, prescrierea tratamentului si urmarirea evolutiei bolnavilor cu afectiuni cronice, casele de asigurari de sanatate deconteaza pentru un bolnav cu una sau mai multe afectiuni cronice o consultatie lunara, iar prescriptia/prescriptiile medicala/medicale aferenta/aferente pot fi eliberate pentru 30/31, 60/62 sau 90/91/92 de zile.

  V. Consultatii la domiciliul asiguratilor – maximum 20 de consultatii pe luna pe medic cu lista proprie de persoane asigurate inscrise, in aceleasi conditii ca la cabinetul medical, dar nu mai mult de 3 consultatii pe zi.

  VI. Activitati de suport

  Eliberare de acte medicale:

  – certificat de concediu medical, bilete de trimitere, prescriptii medicale

  – certificat constatator de deces (cu exceptia situatiilor de suspiciune care necesita expertiza medico-legala, conform prevederilor legale)

  – scutiri medicale pentru copii in caz de imbolnaviri

  – acte medicale necesare copiilor aflati in plasament din cadrul sistemului de asistenta sociala si protectia copilului, documente medicale eliberate pentru copii, solicitate la intrarea in colectivitate.