1
1  • 25 SEPT. 14
  • 1
  Inscrierea la medicul de familie

  Inscrierea la medicul de familie

  1
  1  Ce trebuie să știți despre medicina de familie

  Asistenta medicală primara este asigurată numai de către medicul de familie, prin cabinete medicale organizate conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicata, cu completarile ulterioare si prin cabinete medicale care functioneaza in structura sau in coordonarea unor unitati sanitare apartinand ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara proprie, ca furnizori de servicii medicale in asistenta medicala primară, autorizați și acreditați potrivit dispozițiilor legale in vigoare.

  Pentru a putea beneficia de servicii medicale gratuite decontate de catre Casa de Asigurari de Sănătate atunci pacientul trebuie să demonstreze calitatea de asigurat furnizorilor de servicii medicale la cererea acestora.

  Daca medicul la care doriti să vă înscrieți este din alt județ decât cel în care lucrați / locuiți, atunci, pe langa cele de mai sus, va trebui:
  a. să comunicati angajatorului dvs. sau institutiei care vă plăteste asigurarea de sănătate să transmita lista nominala casei județene de asigurari de sanatate în care se află cabinetul medicului pe care l-ati ales;
  b. să prezentați medicului la care vă inscrieti o copie dupa ordinul de plată sau după un document din care să reiasa ca plata contribuției dumneavoastră se face către casa de asigurări din județul respectiv.

  Important! Nici un asigurat nu are dreptul de a figura pe listele a doi sau mai multi medici de aceeasi specialitate (medic de familie sau stomatolog). In caz contrar, nu veti mai beneficia de nici unul din drepturile asiguratului, prevazute in Legea asigurarilor de sanatate.

  De retinut! Schimbarea medicului de familie nu se poate face la mai putin 6 luni de la ultima inscriere.

  Tratamente si medicamente

  Asiguratii beneficiaza prin înscrierea la medicul de familie de medicamente cu sau fara contribuție personala, pe baza de prescriptie medicala eliberată de medicii care sunt in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.
  Lista cu medicamente de care beneficiaza asiguratii  este aprobată prin hotărâre a Guvernului.  Medicul de familie va poate elibera un bilet de trimitere către un medic specialist care, în urma unor consultatii de specialitate, vă va acorda reteța corespunzătoare afecțiunilor Dvs. sau vă completa o scrisoare medicala pentru eliberarea reteței de către medicul de familie.

  Inscrierea la medicul de familie este foarte simpla. Singurul lucru pe care trebuie sa il faceti este sa va prezentati la medic cu actele necesare înscrierii:

  • Dovada de asigurat (adeverință de salariat din care să rezulte că s-au plătit contribuțiile către Casa de Asigurări, respectiv chitanța la zi de la Casa de Asigurări în cazul Persoanelor Autorizate).
  • Copie dupa CI/BI, respectiv după permisul de ședere pentru cetățenii străini care lucrează în România sau după certificatul de nastere (pentru copii).

  În cazul înscrierii inițiale la un medic de familie: declarație pe propria răspundere cum că solicitantul nu este înscris la alt medic de familie.

  Dovada că pacientul este asigurat  constă în următoarele documente:

  • Adeverința de salariat in care sa se precizeze că atat angajatul cât și angajatorul sunt la zi cu plata contribuției la sanatate
  • Pentru pensionari: Talon de pensie
  • Pentru persoanele aflate in somaj: Adeverința de somer
  • Pentru liber-profesionisti (PFA-uri): Adeverinta care atesta plata la zi a contribuției la sănătate
  • Pentru elevi/studenți: Adeverința de elev/student
  • Pentru persoanele care primesc ajutor social – Adeverintã de la Primãrie
  • Pentru veterani – Carnet de veteran de rãzboi
  • Pentru persoanele cu handicap: copie dupa decizia de incadrare in gradul de handicap

  Acte necesare pentru nou-nascuti, sugari, copii mici si prescolari:

  • Certificat de nastere
  • Acte de identitate parinte/reprezentant legal
  • Cerere semnata de parinte

  Transferul de la un alt medic de familie se face automat în cazul în care de la înscrierea inițială au trecut cel puțin 6 luni. Pentru aceasta este necesară completarea formularelor de înscriere cu menționarea numelui fostului medic.  Dacă au trecut mai puțin de 6 luni de la ultima înscriere la medicul de familie atunci se așteaptă trecerea acestei perioade și apoi se solicită transferul.

  Pentru co-asigurați (soț/soție – care nu au un loc de muncă), actele necesare înscrierii sunt următoarele:

  • Dovada de plătitor de contributie CAS a asiguratului (adeverința de salariat din care să rezulte că s-au plătit contribuțiile către Casa de Asigurări, respectiv chitanța la zi de la CASMB în cazul Persoanelor Fizice Autorizate);
  • Copie după CI/BI, respectiv după permisul de ședere pentru cetățenii străini care lucrează în România;
  • Copie după certificatul de căsătorie

  Declarație pe propria răspundere că persoana coasigurată nu este înscrisă la alt medic de familie.

  Cabinet Medical Dr. Diana Enăchescu – medicină de familie

                                                                                                                                              Adresă: Iuliu Maniu nr 7, Policlinica Apaca, Etaj 1, Cabinet 16  
                                                                                                                                                      BucurestiSector 6, Drumul Taberei, Militari, Ghencea

  Telefon: 0748246642
  dr_enachescu@yahoo.com

  Summary
  Article Name
  Inscrierea la medicul de familie
  Description
  Inscrierea la medicul de familie este foarte simpla. Singurul lucru pe care trebuie sa il faceti este sa va prezentati la medic cu actele necesare înscrierii: Dovada de asigurat (adeverință de salariat din care să rezulte că s-au plătit contribuțiile către Casa de Asigurări, respectiv chitanța la zi de la Casa de Asigurări în cazul Persoanelor Autorizate). Copie dupa CI/BI, respectiv după permisul de ședere pentru cetățenii străini care lucrează în România sau după certificatul de nastere (pentru copii).
  Author
  Leave a reply →
 • Posted by Dragos Moraru on august 22, 2023, 12:24 pm

  Buna ziua ,
  As vrea sa ma inscriu la dumneavoastra ca si medic de familie .
  Ceve necesar sa aduc pentru a ma inscrie ?
  Multumesc

  Reply →

Leave a reply

Cancel reply

Photostream

Summary
Article Name
Inscrierea la medicul de familie
Description
Inscrierea la medicul de familie este foarte simpla. Singurul lucru pe care trebuie sa il faceti este sa va prezentati la medic cu actele necesare înscrierii: Dovada de asigurat (adeverință de salariat din care să rezulte că s-au plătit contribuțiile către Casa de Asigurări, respectiv chitanța la zi de la Casa de Asigurări în cazul Persoanelor Autorizate). Copie dupa CI/BI, respectiv după permisul de ședere pentru cetățenii străini care lucrează în România sau după certificatul de nastere (pentru copii).
Author